Życiorys

PODSTAWOWE DANE BIOGRAFICZNE

Studia, dyplomy, stopnie, tytuły

Magister inż. arch.: Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury – 1963
doktorat: Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa – 1991
habilitacja: Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury – 1994
profesor nadzw.: Politechnika Poznańska od roku 1995

 

Praca

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Opolu – 1963-1974
Miastoprojekt Poznań (po wygraniu konkursu na UAM) – 1974-1988
Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej od roku 1988 – 2003
Aktualnie: kierownik Katedry Architektury Usługowej i Mieszkaniowej WA PP od roku 1988

Równolegle działalność projektowa w prywatnym biurze architektonicznym Studio Fikus.

 

 SARP

Aktywność

Członek od roku 1964
Członek Prezydium Zarządu Oddziału SARP – Opole – 1966-1969
Wiceprezes ds. twórczości w Oddziale SARP – Opole – 1969-1972
Prezes Oddziału SARP – Opole – 1972-1974
Wiceprezes ds. twórczości Oddziału SARP – Poznań – 1975-1978
Prezes Oddziału SARP – Poznań – 1978-1987

Odznaczenia SARP

Brązowa Odznaka SARP – 1969
Srebrna Odznaka SARP – 1972
Złota Odznaka SARP – 1978

 

Odznaczenia państwowe na wniosek SARP

Brązowy Krzyż Zasługi – 1974
Krzyż Kawalerski Orderu Polonia Restituta – 1986

 

Członkostwo, działalność publiczna

Izba Architektów RP (Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej); Izba Urbanistów RP,

PAN – Komisja Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Oddział w Poznaniu (medal Naturae Tutela),

PAN – Komitet Urbanistyki i Architektury,

GKUA Warszawa w latach 1990-2005; WKUA Poznań od roku 1985; MKUA Poznań od roku 1990.

 

Tematyka zawodowo-twórcza, dydaktyczna, naukowo-badawcza

Obejmuje szerokie spektrum dyscypliny Architektury i Urbanistyki, od zagadnień oddziaływania małego elementu architektonicznego w przestrzeni przez problematykę struktur architektonicznych, po zagadnienia w skali zespołów przestrzennych, osiedli, dzielnic, ośrodków centralnych, kampusów uniwersyteckich do zagadnień planowania miast, problematyki regionalnej i otwartego krajobrazu włącznie. Autor ~ 1000 projektów, kilkuset realizacji (od mebla, przez wnętrze do budynku, zespołów budynków, dzielnic), laureat 82 nagród i wyróżnień w konkursach, promotor 350 prac magisterskich, 4 prac doktorskich.

 

Publikacje

Kilkaset pozycji: artykuły, publikacje projekty, rozdziały, książki, które autor traktuje jako uzupełnienie głównego nurtu działalności, tj. twórczości projektowej, aplikacyjnej. Najważniejsze pozycje książkowe:

  • Cechy procesu projektowego w działalności twórczej, wyd. PP, Poznań 1992
  • Przestrzeń w zapisach architekta, wyd. AW Zebra, Poznań – Kraków 1999
  • Siedem cudów architektury świata XX wieku, Studioteka Zarysy, Poznań 1999
  • Architektura miejsca. Centrum Wykładowe i Mediateka w Kampusie PP Warta, wyd. PP, Poznań 2003