Biblioteka techniczna oraz Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej

Poznań 2011, II etap realizacji wygranego konkursu z roku 1999.

Inwestor: Politechnika Poznańska

Pow. terenu: 16520 m²

Pow. zabudowy: 6642 m²

Pow. użytkowa: 10674 m²

Pow. całkowita: 22340 m²

Kubatura: 109527 m³

Status: I nagroda w konkursie ogólnopolskim 1999, realizacja 2007-2011

Zespół autorski – STUDIO FIKUS: Marian Fikus, Piotr Bartosik, Ilona Pakuła,

Beata Gowarzewska, Elżbieta Kosińska-Fikus, Marta Krzekotowska, Michał Fikus

Konstrukcja: Pracownia Projektowa PA: Przemysław Augustyniak, Szymon Czyżak