Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej

Poznań 2004, I etap realizacji wygranego konkursu z roku 1999.

  

Inwestor: Politechnika Poznańska

Lokalizacja: Kampus Politechniki Poznańskiej

Pow. terenu: 10050 m²

Pow. zabudowy: 5420 m²

Pow. użytkowa: 11800 m²

Pow. całkowita: 17250 m²

Kubatura: 79710 m³

Projekt: 1999-2003

Status: I nagroda w konkursie ogólnopolskim – 1999, realizacja: 2002-2004

Zespół autorski – STUDIO FIKUS: Marian Fikus, Piotr Bartosik,

Ilona Pakuła, Beata Gowarzewska, Elżbieta Kosińska-Fikus

Konstrukcja: Pracownia Projektowa PA: Przemysław Augustyniak,

Szymon Czyżak,  Ireneusz Jabłoński

 

Zrealizowany obiekt otrzymał nagrody:

Nagroda 1st Ministra Budownictwa 2005r.

Nagroda Jana Babtisty Quadro 2005 r.