Konfrontacje Warszawskie 86

Warszawa 1986, konkurs międzynarodowy

Inwestor: Miasto Warszawa
Lokalizacja: Warszawa
Status: I nagroda w konkursie międzynarodowym
Autor: Marian Fikus