Nagrody

Izba Architektów, 2010
Honorowa Odznaka II stopnia

 

Izba Architektów, 2009
Złota Odznaka IARP

 

SARP, 2009
Nagroda honorowa SARP za wybitne zasługi dla architektury polskiej

 

2007
Nagroda im. św. Brata Alberta za architekturę i sztukę sakralną

 

Minister Transportu i Budownictwa, 2005
Nagroda I stopnia za zrealizowany projekt CW PP

 

Prezydent Miasta Poznania, 2005
Nagroda im. Jana Baptysty Quadro za najlepszy obiekt architektoniczny zrealizowany w 2004 – CW PP

 

Minister Infrastruktury, 2003
Nagroda za wybitne osiągnięcia twórcze

 

Minister Infrastruktury, 2003
Nagroda II stopnia za zrealizowany projekt budynkóW WBMiB oraz ZDBiWG UJ

 

2003
Nagroda roku 2002 – WBMiB oraz ZDBIWG UJ SARP

 

Minister Edukacji Narodowej, 2000
Medal za osiągnięcia dydaktyczne

 

Rektor Politechniki Poznańskiej, 1999
Nagroda za najlepsze opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej BiCW PP

 

Kościół NM Panny w Głogowie SARP, 1987
Nagroda za wybitne dzieło architektury zrealizowane w roku 1987

 

SARP, 1972
Złota odznaka SARP